Success Secrets of Traveller | English

Success  Secrets of Traveller 1_ Imagination. The first thing a traveler does is to dream. They close their eyes and dream. It is such a dream that you dream. It is such a dream that the birds give up their wings, by saying “I have not flown so far!” It is such a dream that…

Gezginin Başarı Sırları | Türkçe

Gezginin Başarı Sırları 1_ Hayal kurmak. Bir gezginin ilk yaptığı şey hayal kurmaktır. Gözlerini kapatır ve hayale dalar. Öyle bir kurar ki hayalini, kuşlar kanatlarından vazgeçer “Ben bu kadar uçamadım!” diye. Öyle bir kurar ki hayalini, hayal gücü zorlanır “Bunları nasıl keşfederim?” diye. Çiçekler, okyanuslar ve güneş utanır kendinden “Biz bu kadar açamadık, taşamadık, saçamadık!”…

Jahankeşdäniň üstünlik syrlary | Türkmençe

Jahankeşdäniň üstünlik syrlary   1_ Arzuw etmek. Bir jahankeşdäniň birinji etýän zady arzuw etmekdir. Gözlerini yumar we arzuw eder. Şeyle bir arzuw eder welin, guşlar ganatlaryndan geçer “Men munuň ýaly uçup bilmedim!” diyip. Şeyle bir arzuwyny gurnar welin, düýş dünýäsi zorlanar “Bulary nädip keşp eders?” diyip. Güller, okeanlar we güneş utanar özlerinden “Biz munuň ýaly açyp…