About

Kim bu Abdulkhaliq Kakabay (gysgaça Abu)?

Leglekler tarapyndan Owganystanda öndürilen, uçmagy bolsa ömri ötinçä janym-Watanym diýjek Türkmenistanda öwrenen, ganatlaryny bolsa has gowy ulanmagy öwrenmek  üçin ikinji watany-Türkiyä okuwa gelen, aralykda Yewropada uçuşlary başdan geçiren  we şu wagt hem uçmana taýýar bolan bir guş. Bu guş tövekgeljiligi halayan, uniwersitetde okayan wagty bütin daşary ýurt programmalaryndan peydalanmagy maksat edinen, bayramçylyk, yagny kanikul wagtlarynda täze yerleri syýahat edip geçirýän, uzak yolagçylyklaryň ussady, sowuk howa we ene aşygy guşdur.

tmm                                                                                      

Kimdir bu Abdulkhaliq Kakabay (kısaca Abu)?

 Leylekler tarafından Afganistan’da üretilmiş, havalanmayı hayatı boyunca canım memleketim diye adlandıracağı Türkmenistan’da öğrenmiş, kanatlarını profesyonel bir şekilde kullanmayı öğrenmek için ikinci memleketi Türkiye’ye eğitime gelmiş ve bir ara Avrupa’ya uçmuş, hali hazırda tam gaz uçmaya hazır bir kuş. Bu kuş sınırları zorlamayı seven, üniversite yıllarında tüm değişim programlarından yararlanmayı hedefleyen, tatil zamanlarını hep yeni yerler keşfederek geçiren, uzun yolculuklara bayılan, elmayı çekirdeğine kadar yiyen, soğuk hava ve anne aşığı bir kuştur.

trr

Who is this Abdulkhaliq Kakabay (shortly Abu)?

Manufactured by storks in Afghanistan, learned to take off  in Turkmenistan which will call my hometown in all course of his life, came to second motherland Turkey to learn how to use his wings professionally and had flown to Europe sometimes and full-fledged bird ready to fly. This bird is in love to push the borders, aiming to be able to benefit from all exchange programs in college years, have always spent vacation time in discovery of new places, fancy of the long journeys, eats even the seeds of the apple, cold weather and mother lover bird.

enn

 

Advertisements